Projekt CSR

Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Inkspot

Firma Inkspot Daniel Dragański rozpoczęła realizację projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w INKSPOT Daniel Dragański”

Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR

Numer wniosku: 00296-9/14-SPPW/2
Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.12.2014
Wartość współfinansowania w CHR: 22 390,10

Korzyści związane z projektem:

 • Opracowanie strategii CSR i metod raportowania.
 • wprowadzenie do oferty zasadniczo zmienionych produktów.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (mniejsze zużycie papieru, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej).
 • Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej).
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii w 3 obszarach.
 • Wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowej (wyższej) jakości produktów.
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji
  Zwiększenie zaufania kontrahentów.
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR.
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR.

Ochrona środowiska:

 • Zaudytowanie organizacji pod kątem wpływu na środowisko.
 • Certyfikacja produktów pod kątem środowiskowym – Certyfikacja T + M – wprowadzenie istotnie zmienionych produktów pod kątem jakości, bezpieczeństwa, oraz wpływu na środowisko.
 • Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne – oszczędność energii
  Zakup 5szt. komputerów ENERGY STAR – oszczędność energii.
 • Promocja ochrony środowiska z wykorzystaniem kampanii wśród lokalnej społeczności.

Obszar relacje z personelem

 • Uzyskanie Certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play.
 • Wdrożenie interaktywnego portalu intranetowego w celu poprawy komunikacji.
 • Poprawa warunków pracy poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne

Zaangażowanie społeczne:

 • Uzyskanie Certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play.
 • Przeprowadzenie kampanii promującej CSR w formie plakatów uświadamiających lokalnej społeczności, aby nie wyrzucać pustych kaset po tonerach i wkładach atramentowych.

Departament Programów Pilotażowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

www.programszwajcarski.gov.pl www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Infolinia:

Potrzebujesz pomocy? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji. Zadzwoń!

89 525 40 00

Kontakt:

Inkspot

ul. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn, Polska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00