Polityka środowiskowa

Polityka Jakości i Środowiska

Ustanowiona Polityka Jakości i Środowiska obowiązująca w firmie INKSPOT, zawiera zobowiązania do ciągłego doskonalenia Systemu , stanowi podstawę do wyznaczania celów jakościowych oraz podlega przeglądowi przez kierownictwo pod kątem oceny systemu jakości i aspektów środowiskowych, jak również stanowi podstawę do ich aktualizacji. Polityka Jakości i Środowiska jest znana i akceptowana przez całą załogę firmy INKSPOT oraz zatwierdzona przez Właściciela.

Firma INKSPOT jest znaczącym producentem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Strategia utworzenia i rozwoju INKSPOT oparta jest na połączeniu produkcji wysokiej jakości wkładów do drukarek atramentowych i laserowych, taśm, folii i działań prośrodowiskowych polegających na kilkukrotnym wykorzystaniu w produkcji wkładów pochodzących z recyklingu. W ten sposób INKSPOT umożliwia swoim klientom drukowanie niezbędnych materiałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich negatywnych wpływów środowiskowych – zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych przez klientów z zachowaniem przepisów prawnych i normatywnych, zapewnieniu działań prewencyjnych zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ciągłego doskonalenia w tym zakresie.

Tak rozumiana istota działania INKSPOT jest podstawą do sformułowania strategicznych celów :

 • Minimalizowanie ilości wkładów odpadowych pochodzących z błędnego procesu regeneracji,
 • Prowadzenie segregacji materiałów i części z odpadowych wkładów laserowych,
 • Dostarczanie wyrobów spełniających wymagania klienta oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, deklarując jednocześnie ciągłe doskonalenie efektywności i skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W związku z tym INKSPOT zobowiązuje się do:

 • przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu środowiskowego,
 • produkcji wkładów tuszów, tonerów, taśm i folii o jakości równorzędnej z nowymi wyrobami,
 • doskonalenia asortymentu swoich wyrobów, aby spełnić wymagania nowoczesnych urządzeń drukujących,
 • aktywnego promowania wśród klientów idei regeneracji wkładów umożliwiając zmniejszenie ilości odpadów,
 • zarządzania swoimi procesami, aby wzrost produkcji nie powodował większego zanieczyszczenia środowiska,
 • przygotowania, utrzymania i doskonalenia stanowiska do demontażu pustych wkładów laserowych i segregacji części i materiałów odpadowych,
 • przekazywania części i materiałów odpadowych po selekcji właściwym wyspecjalizowanym firmom utylizacyjnym z zachowaniem prewencji (nadzoru) nad ich działalnością.

Realizacja Polityki wymaga zaangażowania wszystkich pracowników na wszystkich stanowiskach tak, aby jak najlepiej:

 • weryfikować materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących pod kątem ich przydatności do ponownego wykorzystania,
 • aktywnie promować sprzedaż swoich wyrobów promując wśród klientów działania proekologiczne,
 • produkować na najwyższym poziomie jakościowym tak, aby wyeliminować pomyłki prowadzące do braków,
 • mobilizować pracowników do rozwoju ich świadomości środowiskowej,
 • podejmować działania prewencyjne mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w sytuacjach normalnych, eksploatacyjnych oraz sytuacjach awaryjnych. Działania te są wyznaczane na drodze analizy ryzyka.

Dla prawidłowej realizacji Polityki i osiągnięcia celów będą tworzone i dokumentowane programy środowiskowe, których realizacja jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

Jako Właściciel deklaruję zapewnienie zasobów niezbędnych dla realizacji Polityki i celów środowiskowych. Ta Polityka jest udostępniona wszystkim naszym pracownikom, klientom, dostawcom, stronom zainteresowanym poprzez jej opublikowanie i zamieszczenie w mediach elektronicznych.

Infolinia:

Potrzebujesz pomocy? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji. Zadzwoń!

89 525 40 00

Kontakt:

Inkspot

ul. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn, Polska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00