Dotacje i innowacje

Projekt „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę INKSPOT Daniel Dragański”
W ramach Osi priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Na lata 2014-2020 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Infolinia:

Potrzebujesz pomocy? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji. Zadzwoń!

89 525 40 00

Kontakt:

Inkspot

ul. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn, Polska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00